Kinh Thánh là ghi chép của Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo muôn vật,và là sự thật.

Khoa học làm chứng rằng Kinh Thánh là sự thật.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới
sẽ cho quý vị biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời.

Thật sự không tồn tại vì không nhìn thấy được sao?

Có thể biết được sự tồn tại của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh.

Kinh Thánh

Kinh Thánh là ghi chép của Đức Chúa Trời - Đấng Sáng Tạo muôn vật,và là sự thật.

Kinh Thánh là ghi chép của Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo muôn vật,và là sự thật.

Gióp 26:7
“Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.”

 

Thế kỷ 17
Newton làm chứng thông qua quy luật vạn vật hấp dẫn rằng trái đất lơ lửng trong không gian.
Trái đất lơ lửng trong không gian, là điều mà ngày nay ai cũng biết như thường thức.

 

 

Ghi chép Kinh Thánh
Khoảng năm 1500 TCN (Sách Gióp)
Khoảng sau 3500 năm

 

 

Gióp 36:27-28
“Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa, Đám mây đổ mưa ấy ra, Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người.”

Quá trình tuần hoàn của nước là thường thức mà tất thảy mọi người ngày nay đều biết.

Mong quý vị đến thăm
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới
và tìm hiểu xem.