Hội thảo Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới – về Đức Chúa Trời Mẹ

Vào 3 giờ chiều ngày 11 tháng 11, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới trên toàn Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo theo từng Hội liên hiệp. Tên của hội thảo là “Hội thảo Kinh Thánh thanh niên2012”. Hội thảo lần này đã được tổ chức ở những Hội Thánh chủ yếu trên toàn quốc, để cho những người thế gian biết về sự tồn tại và tính cần thiết của Mẹ vào thời đại này. Bắt đầu từ đền thánh Giêrusalem đã có 1.200 người tham dự, tổng số người đã tham dự ở 48 Hội liên hiệp là trên 20.000 người.

Hội thảo Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới – Các thanh niên trực tiếp lên kế hoạch

Hội thảo Kinh Thánh thanh niên Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới được tiến hành với hình thức thuyết trình bằng tài liệu khách quan và đa dạng như ngôn luận, tài liệu nghiên cứu và thống kê, ảnh, video v.v… Bộ thanh niên Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch và chuẩn bị, còn MC và phát biểu chủ đề cũng đã được tiến hành bởi thanh niên. Trước khi phát biểu chủ đề, các thanh niên đã biểu diễn hát, nhảy múa và biểu diễn nhạc cụ v.v…

Thứ tự tiến hành hội thảo

Chương trình Hội thảo Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới được cấu thành bởi 3 chủ đề phát biểu. Với chủ đề “Nữ quyền và Đức Chúa Trời Mẹ”, những người phát biểu thứ nhất đã giải thích rằng vào quá khứ, người nữ đã bị ức áp, nhưng vào ngày nay, nữ quyền được lớn lên và hiện tượng Nữ Quyền (Feminism) được nổi trội, là hiện tượng liên quan đến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Mẹ. Chủ đề thứ hai là “Mẹ, Peace Maker (Người Tạo Ra Hòa Bình) của trái đất.” Những người phát biểu đã nhắc nhở rằng trong gia đình, mẹ là trọng tài của cuộc phân tranh giữa con cái, giống như vậy trong làng địa cầu, chúng ta rất cần thiết Đức Chúa Trời Mẹ với tư cách là Peace Maker (Người Tạo Ra Hòa Bình), rồi báo cáo về công việc làm của Mẹ, là Đấng làm nên thế gian hòa bình, thông qua video báo cáo. Cuối cùng, chủ đề phát biểu “Thế gian được biến hóa bởi Mẹ” đã làm nổi bật về hình ảnh những người thế giới đang chạy vào lòng Giêrusalem trên trời, và chứng minh về sự thật rằng sức mạnh làm cho cả thế gian được hòa bình và yên ổn, ra từ Đức Chúa Trời Mẹ.

Cảm xúc những người tham dự hội thảo

Vào ngày này, khoảng 6.000 thánh đồ và người quan tâm đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Mẹ, là những người như gia đình, hàng xóm và người quen của thánh đồ đã tham dự, và lắng nghe bài phát biểu. Những người tham dự hội thảo Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới đa số đã đánh giá rằng “Chắc chúng ta đã có quan niệm cố hữu rằng chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời Cha. Hôm nay đã là thời gian hữu ích có thể nghĩ về Đức Chúa Trời Mẹ.” Là giảng viên tiếng Anh, đã tham dự Hội thảo được tổ chức tại đền thánh Giêrusalem Mới, Bundang, Anh Andrew (29 tuổi, Mỹ) nói rằng “Tôi thích nội dung mang lại sự trông cậy cho thế gian đang mâu thuẫn và phân tranh, và tôi đã có thể dễ mà hiểu về Đức Chúa Trời Mẹ thông qua thường thức.” Là nội trợ được mời đến Hội Thánh Yeongdeungpo, Seoul, cô Heo Myeong Suk đã nói rằng “Hình ảnh mọi người phụng sự vì những người khó khăn mà không có mối quan hệ thân thích, như là một anh em và một gia đình, tôi thấy rất tốt. Tôi cũng muốn học tập tình yêu của Đức Chúa Trời Mẹ, và nếu có cơ hội thì muốn cùng tham gia.”

Trọng tâm hội thảo Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới ー Đức Chúa Trời Mẹ

Đối với làng địa cầu ngày nay đang rắc rối vì sự căm ghét nhau và sự phân tranh, Đức Chúa Trời Mẹ chính là đối tượng mà cả nhân loại nhung nhớ, và là sự tồn tại phải tìm kiếm. Khi kết thúc Hội thảo, những người phát biểu nói nhấn mạnh rằng “Vì Đức Chúa Trời Mẹ ở cùng, nên mọi hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm thế gian hòa bình và ban sự yên ổn cho tấm lòng,” và mong ước rằng tất thảy mọi người không được hòa bình, ổn định và yên ủi ở thế gian, được đến cùng Đức Chúa Trời Mẹ và cùng nhau thể hiện thế giới của hòa bình và tình yêu thương.