Những người chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời thăm viếng đại sứ quán Việt Nam.

Những người chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời thăm viếng đại sứ quán Việt Nam.

 

 

 

 

Mối nhân duyên được bắt đầu thông qua hoạt động cổ động ở sân vận động được nối tiếp đến thời gian đầy ý nghĩa, là viếng thăm đại sứ quán…

 

 

 

 

 

 

Các nhân viên đại sứ quán xem kỹ Album kỷ niệm Việt Nam có chứa đựng hoạt động cổ động sôi nổi của Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

 

 

Đội cổ động Hội Thánh của Đức Chúa Trời đi đến mọi sân vận động, cổ vũ, động viên nhiệt liệt Việt Nam, và luôn ở cùng các cầu thủ.

 

 

 

 

 

Đội cổ động Hội Thánh của Đức Chúa Trời tặng quà kỷ niệm cho đại sứ quán Việt Nam. 

 

 

Tôi cảm ơn vì sự hiệp lực của Việt Nam và Hàn Quốc và đối với các thanh niên trên khắp thế giới.

 

 

 

Tôi cảm ơn các cổ động viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời nữa.

 

 

Và tôi mong giữa Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ gần gũi và mật thiết hơn.