Hội Thánh của Đức Chúa Trời cho biết “Phương pháp trở nên thiện lành / phương pháp trở nên người tốt lành”.

Phương pháp trở nên người tốt lành

Lẽ thật cho quý vị biết “phương pháp trở thành một người tốt”.

Xin chào. Tôi là Edgar, thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Connecticut, Mỹ.

 

Tôi là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời từ 2 năm trước.

 

Tôi thực sự có thể nói rằng kinh nghiệm của tôi thật tuyệt vời.

 

 

Khi nghĩ đến cuộc sống của tôi, trước khi đến Hội Thánh thì cuộc sống tôi thật trống rỗng.

Tại vì khi gia đình tôi bảo tôi đi Hội Thánh hoặc khi tôi nghĩ mình có thể dành thời gian cho Đức Chúa Trời thì tôi mới đến Hội Thánh.

 

 

 

Phương pháp trở thành một người tốt

Tuy nhiên, bây giờ tôi bắt đầu học Kinh Thánh, và được thấy lẽ thật trong Kinh Thánh.

người tốt

người tốt

Lẽ thật cho quý vị biết “phương pháp trở thành một người tốt”.

Được trở thành “người tốt” bằng cách ghi khắc lời (lẽ thật) của Đức Chúa Trời trong tấm lòng chứ không chỉ bằng cách theo Đức Chúa Trời.

 

 

Tôi đã chưa từng nỗ lực trong cuộc sống tôi hay bất cứ điều gì, hay cho đại học, hay trong công sở, hay trong bất cứ điều gì tôi đã làm.

Nhưng bây giờ tôi có thể phát hiện một sự thay đổi trong cuộc sống của tôi.

Tôi thực sự tốt nghiệp đại học và tôi có một nghề nghiệp tốt để nuôi bản thân tôi và vợ tôi.

 

 

Chúng tôi tham gia nhiều hoạt động xã hội mà Hội Thánh tổ chức không chỉ đơn thuần là để tham gia vào cộng đồng xã hội,

mà chúng tôi tham gia là để cho thấy rằng chúng tôi có quan tâm.

và quan tâm đến thành phố và xã hội địa phương chúng tôi

và quan tâm đến thành phố và xã hội địa phương chúng tôi

Không chỉ vậy, chúng tôi quan tâm đến bản thân chúng tôi, và quan tâm đến thành phố và xã hội địa phương chúng tôi.

Và chúng tôi “thực sự” biết ơn đối với mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời.