Lễ Vượt Qua giao ước mới

Giao ước mới là?

Giao ước mới (new covenant) là giao ước được thành lập bởi Đức Chúa Jêsus Christ.

Trong 4 sách Tin Lành của Kinh Thánh Cựu Ước, có ghi chép cảnh Đức Chúa Jêsus chia sẻ “bữa tiệc Lễ Vượt Qua” với các môn đồ. Vào ngày Lễ Vượt Qua, buổi tối ngày 14 thang 1 thánh lịch, Đức Chúa Jêsus chúc tạ bánh và rượu nho và phán rằng “Đây là giao ước mới được lập bởi thịt và huyết Ta.” Và Ngài đã hứa “sự tha tội” và “sự sống đời đời” đối với các môn đồ giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới (Mathiơ 26:17-28).

Xóa bỏ Lễ Vượt Qua giao ước mới

Thật đáng tiếc là Lễ Vượt Qua giao ước mới bị xóa bỏ tại Công đồng Nicaea vào năm 325 SCN. Điều này có nghĩa là con đường có thể nhận được sự tha tội đã bị tắc hoàn toàn.

Khi hỏi các tín hữu đạo Cơ đốc ngày nay rằng “Có phải bạn đã được nhận sự cứu rỗi rồi không?” thì họ đáp lời rằng “Vâng!”, nhưng khi hỏi rằng “Bạn có đang giữ Lễ Vượt Qua không?” thì rất nhiều người lắc đầu. Trên thực tế, không biết đến Lễ Vượt Qua thì không thể nói rằng đã được nhận sự cứu rỗi.

Khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới

Có một Đấng đã tìm lại cho Lễ Vượt Qua giao ước mới đã bị giấu kín suốt 1600 năm. Đó chính là Đấng An Xang Hồng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng. Trên toàn thế giới, duy chỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang giữ Lễ Vượt Qua (Buổi tối ngày 14 tháng 1 thánh lịch, Lêvi Ký 23:4).

Có thể xem Lễ Vượt Qua là một trong những qui định quan trọng nhất trong số các qui định mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Đó là bởi Đức Chúa Trời đã hứa sự tha tội và phước lành sự sống đời đời cho toàn nhân loại thông qua Lễ Vượt Qua.

Hiệu quả của Lễ Vượt Qua giao ước mới

Hơn nữa, Lễ Vượt Qua giao ước mới cũng là ngày giúp vượt qua tai nạn. Ngay cả trong thời Cựu Ước cũng vậy, có sự khác biệt đáng kể giữa những người giữ Lễ Vượt Qua và những người không. Những người không giữ Lễ Vượt Qua đều bị hủy diệt.

Nói cách khác, nếu không giữ Lễ Vượt Qua thì không những không được nhận sự tha tội cùng phước lành sự sống đời đời, mà cũng không thể được cứu rỗi khỏi tai vạ mà Đức Chúa Trời dự định sẵn vào thời đại cuối cùng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào lời tiên tri Kinh Thánh, và đang trân trọng giữ Lễ Vượt Qua, lẽ thật của Hội Thánh Sơ Khai mà Đấng An Xang Hồng dạy dỗ.

42 Comments

 • ánh Tháng Năm 10, 2018 at 7:06 sáng Reply

  Cảm tạ Cha AN XANG HỒNG và Mẹ GIÊ-RU-SA-LEM đã cho phép chúng con hiểu biết về Lễ Vượt Qua của sự sống. Cho dù loài người đã không hiểu biết và xem trọng đi chăng nữa thì đối với chúng con, lễ Vượt Qua là sự thật không thể từ bỏ. Chỉ mong Ngài cho phép chúng con có thể làm sáng tỏ lẽ thật này cho thiên hạ là những người vẫn chưa biết đến Cha Mẹ. Cảm tạ Cha Mẹ đời đời

  • huỳnh yến Tháng Sáu 4, 2018 at 10:44 sáng Reply

   Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và mẹ Giê-ru-sa-lem đã cho chúng con có cơ hội làm công việc vĩ đại nhất thế gian này đó là đi làm chứng về lẽ thật quý bàu này để dẫn dắt muôn dân trở về với ĐCT Cha và Mẹ để linh hồn họ được sống lại, được trở về nước thiên đàng

 • Phạm Đức Hiếu Tháng Năm 12, 2018 at 11:10 sáng Reply

  Lễ Vượt Qua thật là Lễ Trọng Thể quan trọng, là con đường duy nhất để chúng ta được sự sống.

 • Tuyết Nhung Tháng Sáu 3, 2018 at 6:12 sáng Reply

  Thật may mắn và phước lành vì con đã gặp được Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem vào thời đại này và còn được giữ gìn Lễ Vượt Qua chí thánh nữa. Giờ đây, trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, con luôn yên tâm vì con biết rằng con sẽ được vượt qua hết thảy mọi tai vạ. Cảm Tạ Cha Mẹ đời đời

 • Khanh Nguyễn Tháng Sáu 4, 2018 at 5:43 sáng Reply

  Khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy được cuộc sống trên đời này rất mong manh và mau chóng vụt tắt. Tôi tự hỏi có cách nào để tìm được sự bình an trong tấm lòng và không còn sợ hãi về sự chết nữa. Khi đọc Kinh thánh, tôi tình cờ biết về LVQ. Tôi thấy Lễ Vượt Qua của Giao Ước Mới thật kì diệu và cho tôi cơ hội để nhận được sự sống chân thật. Tôi muốn tất thảy ai chưa biết về điều này sẽ mau chóng được hiểu và dự phần vào LVQ kì diệu như thế này.

 • Thuonglouis Tháng Sáu 4, 2018 at 6:03 sáng Reply

  Sau thời gian đi dông dài lạc lối ở thế gian cứ tưởng rằng mình đã giữ đúng đắn luật pháp của ĐCT. Nhưng khi được chia sẻ rõ ràng mọi lẽ thật trong Kinh Thánh, nhất là giữ Lễ Vượt Qua thì mới nhận được sự sống đời đời con mới nhận ra con đường trước đây là sai hoàn toàn. Con vô cùng biết ơn ĐCT Cha Mẹ đã dẫn dắt con được đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi duy nhất giữ Lễ Vượt Qua và tất cả luật pháp của ĐCT trong Kinh Thánh

 • Dan tran Tháng Sáu 4, 2018 at 5:06 chiều Reply

  Lễ vượt qua là con đường duy nhất dẫn chúng ta đên ssđời đời hôm nay chỉ duy nhất hội thánh của đức chúa trời do đức chúa trời mẹ dẫn dắt mới giữ mà thoi thật sự tuyệt vời vì con được ở trong hội thánh đó

 • Tiểu Quyên Tháng Sáu 5, 2018 at 6:02 sáng Reply

  Lễ Vượt Qua là Giao Ước Mới mà chính Đức Chúa Jêsus đã lập nên vào 2000 năm trước bởi chính thịt và huyết báu của Ngài đã đổ ra trên cây thập tự. Lễ Vượt Qua chứa đựng tình yêu thương vô hạn mong muốn ban sự tha tội, sự sống đời đời cho con cái đã phạm tội trên trời có cơ hội được quay trở về quê hương đời đời. Thế nhưng ma quỷ gian ác đã chặn đi con đường sự sống bằng việc xóa bỏ đi Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem là Đấng đã khôi phục Lễ Vượt Qua, mở lại con đường sự sống cho chúng con. Nguyện xin Cha Mẹ bày tỏ sự sáng của Lễ Vượt Qua cho muôn dân và làm lộ ra rõ ràng tội ác của ma quỷ satan.

 • Tran anh Tháng Sáu 11, 2018 at 8:27 sáng Reply

  Trong Kinh Thánh có ghi chép rõ ràng về LVQ như vậy mà.có nhiều người k giữ để đc sự tha tội và đc trở về NTD.ngược lại k giữ lại bị tai vạ liên tiếp giang xuống nữa.mong moị người hãy giữ LVQ do Đấng An Xang Hồng là DC jesus đến lần thứ 2 lập lại…

 • Thu Khanh Tháng Sáu 11, 2018 at 9:42 sáng Reply

  Lễ Vượt Qua là lẽ thật quý báu mà Cha Mẹ giành cho cả loài người. Con đường dẫn đến sự sống, cách để vượt qua tai vạ, mọi lời dặn dò đều được ghi chép trong kinh thánh hầu cho chúng ta tin và giữ theo để nhận lãnh phước lành sự sống đời đời. Dù Lễ Vượt Qua đã biến mất bởi âm mưu of satan hòng khiến chúng con rời xa tình yêu thương và quên mất sự hy sinh của Đức Chúa Trời, Cha Mẹ vẫn vội vã âm thầm mà xuống thế gian này để khôi phục lai cho chúng con sự sống đời đời bởi Lễ Vượt Qua và đem tình yêu thương ấm áp của Ngài đến cả nhân loại. Xin cho sự sáng lẽ thật của Lễ Vượt Qua và vình hiển của Đức Chúa Trời được mau chóng đến với những ace chưa nhận được lẽ thật và chưa trở về với Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

 • Blossom Tháng Sáu 11, 2018 at 1:12 chiều Reply

  Trước đây, cứ thắc mắc là tại sao có quá nhiều sự dạy dỗ khác nhau về thế giới linh hồn, vậy đâu mới là sự thật đây? Bây giờ, vì có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đến trong xác thịt đã giúp tôi tìm ra sự thật chân chính. Thật cảm tạ Ngài!!

 • Thủy Tháng Sáu 11, 2018 at 2:46 chiều Reply

  Lễ Vượt Qua là sự sáng của lẽ thật. Xin Cha Mẹ ban sự khôn ngoan để chúng con được rao truyền Lễ Vượt Qua đến muôn dân.

 • Tien Nguyen Tháng Sáu 11, 2018 at 2:56 chiều Reply

  Lễ Vượt Qua là phương pháp để được nhận sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Vậy mà nhiều người hôm nay tự xưng minh là cơ đốc nhân lại ko biết cùng không giữ Lễ Vượt Qua thì thật sự đáng tiếc thay. Vì làm sao mà cho được sự cứu rỗi đây?

 • Phạm Lệ Tháng Sáu 11, 2018 at 3:11 chiều Reply

  Thưa ĐCT Cha Mẹ! Cảm tạ Cha Mẹ vì ban sự sống đời đời cho chúng con thông qua Lễ Vượt Qua! Cảm tạ con đường hy sinh đau đớn mà Cha Mẹ đã đổ ra vì tội nhân là con!

 • Miyuki Tháng Sáu 11, 2018 at 3:22 chiều Reply

  Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem đã ban lại Lễ Vượt Qua thiêng liêng và chí thánh. Thông qua Lễ Vượt Qua chúng con được nhận sự sống đời đời và được trở về với Đức Chúa Trời Cha Mẹ

 • Lam Lam Tháng Sáu 11, 2018 at 4:27 chiều Reply

  Nếu tự xưng là một cơ đốc nhân, đương nhiên phải làm theo tất cả những gì Đức Chúa Jesus dạy dỗ chẳng phải vậy sao. Lễ Vượt Qua là Lễ mà chính Đức Chúa Jesus đã làm gương giữ gìn, và Ngài cũng dặn dò rằng “hãy làm điều này để nhớ ta”. Ấy vậy mà không có hội thánh nào giữ Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới cho tới tận khi Đấng An Xang Hồng xuất hiện và dạy dỗ. Cho nên, Hội Thánh Của Đức Chúa Trời thực tiễn y như những gì mà kinh thánh dạy dỗ, là hội thánh lẽ thật, là nơi duy nhất nhận được lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

 • Tôm-ssi Tháng Sáu 11, 2018 at 5:47 chiều Reply

  Lễ Vượt Qua giao ước mới đã được khôi phục lại vào đúng thời điểm theo lời tiên tri kinh thánh. Vậy, bạn đã biết chưa?

 • Hoàng Nhi Tháng Sáu 12, 2018 at 1:10 sáng Reply

  Trên toàn thế giới chỉ có duy nhất Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ gìn Lễ Trọng Thể Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới mà thôi! Và Lễ Vượt Qua là con đường duy nhất để linh hồn chúng ta được nhận sự sống đời đời.

 • Hương Tháng Sáu 12, 2018 at 1:15 sáng Reply

  Lễ Vượt Qua giao ước mới có chưa đựng lời hứa sự sống đời đời của Đức Chúa Jesus. Chính Ngài đã đổ thịt và huyết của mình để lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới, và các môn đồ đi theo Ngài vẫn gìn giữ cho đến năm 325 SCN. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh có giữ Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời, đây chính là hội thánh lẽ thật có Đức Chúa Trời ngự cùng.

 • Hien Tháng Sáu 13, 2018 at 2:51 sáng Reply

  Để ban cho chúng ta có được sự tha tội, sự sống đời đời thì ĐCT đã đổ chính huyết của mình ra mà lập nên lễ Vượt Qua. Nên đừng để vụt mất cơ hội nhận được sự sống quý báu này!

 • Thiên Ý Tháng Sáu 13, 2018 at 3:50 sáng Reply

  Ai cũng hỏi tôi rằng tại sao lại đi theo Hội thánh của ĐCT?.. tôi tl rằng vì có DCT Cha Mẹ là Đấng khôi phục lại mọi lẽ thật có lễ vượt qua chính là con đường duy nhất nhận lãnh sự sống đời đời.. cảm tạ xin cảm tạ hơn nữa lên tyt lớn lao ma ĐCT Cha Mẹ ban cho chúng con ❤️

 • Uyên Nguyễn Tháng Sáu 13, 2018 at 5:14 sáng Reply

  Như Esai 25:6-9 đã tiên tri trước. Chúng con tin rằng Đấng An Xang Hồng ban cho bữa tiệc của sự sống đời đời – Lễ Vượt Qua của Giao Ước Mới mà đã biến mất trong suốt thời đại tối tăm trung đại chính là Đức Chúa Trời mà chúng con đã mong đợi và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Bởi ngoài Đức Chúa Trời ra không ai có thể cho chúng con nhận biết Lễ Vượt Qua của sự sống này

 • Q Nguyễn Tháng Sáu 13, 2018 at 4:13 chiều Reply

  Thật CTCM đã cho chúng con biết đến LVQGUM nhờ đó chúng con được tha tội và nhận được sự sống đời đời

 • Quynh Tháng Sáu 14, 2018 at 2:58 sáng Reply

  “ Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” Cảm tạ sự lựa chọn và cứu rỗi lớn lao của Đức Chúa Trời Cha Mẹ

 • Mỹ Huyền Tháng Sáu 14, 2018 at 4:25 sáng Reply

  Tôi tự hỏi mình đã nghe về Lễ Vượt qua bao giờ chưa, và đây chính là điều mà tôi đã tìm kiếm, thật cảm tạ Đấng Christ An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giê-ru-sa-lem vì Ngài đã ban bánh và rượu nho của Lễ Vượt qua Giao ước Mới cho tôi, cảm tạ Ngài đời đời vô cùng

 • Phạm Hảo Tháng Sáu 14, 2018 at 4:29 sáng Reply

  Trước khi Đức Chúa Jesus chịu đau đớn trên cây thập tự giá, Ngài đã phán rằng Ngài rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này với các sứ đồ (Luca 22:15). Vậy nên, Lễ Vượt qua chính là ý muốn của Đức Chúa Trời, mà tất thảy chúng ta phải biết và gìn giữ. Xin hãy luôn ghi khắc Lễ Vượt Qua này và tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ để được nhận thật nhiều phước lành, xin cảm ơn.

 • Arbert Martha Tháng Sáu 14, 2018 at 4:39 sáng Reply

  The Passover New Convenant is the truth and it is alway true. The Holy Bible, even Old or New Testaments, the Passover is still being held at Jan 14th (Nisan). Please look into the Truth of the Holy Bible, do not trust any human’s undertakings, thank you.

 • Thanh thúy Tháng Sáu 14, 2018 at 6:42 sáng Reply

  Đấng Christ tái lâm đã đến mang theo giao ước mới lễ vượt qua để tha thứ tội lỗi của chúng ta cùng giữ gìn để chúng ta thoát khoải tai vạ cuối cùng. Ngày nay duy nhất hội thánh của đức chúa trời giữ lễ vượt qua và đang làm chứng về Đấng Christ tái lâm, cảm tạ Cha Mẹ

 • Trang Tháng Sáu 14, 2018 at 6:52 sáng Reply

  Cha An Xang Hồng đã đến lần nữa để khôi phục LVQ cho mọi ng dc nhận sự sống đời đời. Mong tất cả hãy nhận lấy phước lành để dc cùng quay trở về

 • Lưu Minh Dương Tháng Sáu 14, 2018 at 7:54 sáng Reply

  Cảm tạ Đấng Ahnsahnhong là đấng đã mang đến giao ước mới Lễ Vượt Qua cho chúng con. Là tội nhân ở trong nhà tù trái đất, đầy nguy hiểm và tội ác, đầy sợ hãi và sự chết. Để tất cả anh chị em chúng con được tha tội, được bảo vệ bình an và có cơ hội ăn năn hối cải mà trở về trên trời. Chúng con biết ơn đến đời đời mãi mãi ân điển lớn lao vĩ đại của Ngài.

 • Phạm văn bách Tháng Sáu 14, 2018 at 9:00 sáng Reply

  Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Đấng An Xang Hồng đã khôi phục con đường sự sống cho nhân loại và dân dắt đến với Đức Trời Mẹ Giêrusalem mới của chúng con.

 • Phuong Phan Tháng Sáu 14, 2018 at 10:02 sáng Reply

  Lễ Vượt QUa đã bị biến mất suốt 1600 năm hay sao. Một thời gian dài đằng đẵng thì thừ hỏi ai có thể biết đến được đây, Ôi thì ra bấy lâu nay tôi bị đui và bị điếc rồi hay sao.

 • Hứa Bá An Tháng Sáu 14, 2018 at 10:05 sáng Reply

  Thật ra càng hiểu biết về Lễ Vượt Qua, chúng ta càng thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

 • Nnnn Tháng Sáu 14, 2018 at 11:53 sáng Reply

  Lễ Vượt Qua thật là Lẽ Thật sự sống quan trọng vô cùng. Vậy mà cả thế gian không nhận ra được, cảm tạ Cha Mẹ đã dẫn dắt và giúp đỡ chúng con được phép tiếp nhận phước lành cứu rỗi lớn lao và quý báu này.

 • Tâm Tháng Sáu 14, 2018 at 1:02 chiều Reply

  Bởi khi giữ Lễ Vượt Qua thì chúng ta đc sự cứu rỗi, k chỉ vậy mà còn đc kinh thánh nhận định là người yêu mến Đức Chúa Trời. Hãy cùng dự phần vào Lễ Vượt Qua để đc trở nên là công nhân trên trời!!

 • Ngọc Tháng Sáu 14, 2018 at 1:23 chiều Reply

  Cảm tạ cha vì đã đến để cứu rỗi kẻ tội nhân này !!! ???

 • Sen Tháng Sáu 15, 2018 at 7:52 sáng Reply

  Lễ vượt qua giao ước mới nhờ việc chúng ta gìn giữ đúng thì sẽ nhận đc phước lành sự sống, đc nhận sự bảo hộ, sự cứu rỗi của ĐCT

 • Phạm sơn Tháng Sáu 18, 2018 at 10:25 sáng Reply

  Sự Đức Chúa Trời đến trái đất này chính là để ban sự sống đời đời cho chúng con, 2000 năm trước Đức Chúa Giêsus đã ban cho Lễ Vượt qua để chúng con nhận được sự sống đời đời. Vào thời đại ngày hôm nay Đấng khôi phục lại Lễ Vượt Qua cho chúng con mà đã bị mất hơn 1600 năm mà không một ai biết đến chính là Đấng An Xang Hồng Và Mẹ Giêrusalem chính là Đức Chúa Trời đã đến trái đất này một lần nữa để ban cho chúng con sự sống đời đời thông qua Lễ Vượt Qua

 • Thu Giang Tháng Sáu 23, 2018 at 10:22 sáng Reply

  Thật đáng thương cho những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời nhưng không được nhận Lễ Vượt qua. Cảm tạ Đấng An xang Hồng đã đi 37 năm gian khổ để khôi phục lễ v vượt qua, mở con đường cho chúng ta được trở về quê hương nước thiên đàng

 • Hang Tháng Sáu 27, 2018 at 8:49 sáng Reply

  The Bible is fact. Passover New Convernant is truly a mazing. God performed the miracle of making us not die but live forever through the Pasover of the new coverant.

 • duyen Tháng Bảy 28, 2018 at 5:34 sáng Reply

  Cảm tạ Cha Mẹ cho chúng con giữ lễ vượt qua và nhận được sự cứu rỗi

 • Tình Yêu Của Mej Tháng Tám 29, 2018 at 5:12 sáng Reply

  Cảm Tạ Cha Mẹ đã đến và ban cho chúng con Lễ Vượt Qua – là phương pháp nhận lấy thịt và huyết của Đức Chúa Trời. Nhờ đó chúng con nhận lãnh được lời hứa của sự sống đời đời. CTCM!?

Leave a Comment